Indijos Klasikines muzikos klubas

Mes visi esame labai skirtingi, tačiau meilė muzikai vienija skirtybes. Muzika – universali kalba, peržengianti skirtingų formų ribas.

Dar keli šimtai metų prieš Kristų traktate “Natyashastra” aprašyta sistema “Jati”, kuri yra Indijos klasikinės muzikos prosenelė. Ketvirtame amžiuje traktate “Brihaddeshi”, jau randame – “RAGĄ”, kuri yra šios muzikos melodijų ir dermių Sistema,išvertus iš Sanskrito kalbos Žodis “ Raga” reiškia – “Tai, kas nuspalvina protą”.

Turėdama labai senas ir gilias šaknis dėl gyvos tradicinės linijos Indijos klasikinė muzika išlieka gyva ir labai aktuali šiandienos žmonėms. Visame pasaulyje vyksta šios muzikos koncertai, taip pat ji yra dėstoma žymiausiuose pasaulio universitetuose.


“The world by day is like European music; a flowing concourse of vast harmony, composed of concord and discord and many disconnected fragments. And the night world is our Indian music; one pure, deep and tender raga.”

― Rabindranath Tagore